World Valve Dealer
首页 > 产业聚焦 > 招标信息 > 列表

2011.6.17新厂区阿奇项目阀门采购计划招标公告

2010-04-06 16:12:02      来源:中国国际招标网   

 

一、项目名称:2011.6.17新厂区阿奇项目阀门采购计划
二、项目编号:2011-270513113-1780
二、发布时间:2011.06.17 15:39
四、采购商:石药集团欧意药业有限公司
五、招标单位所属地区:中国河北省石家庄市市辖区
六、供应商资格要求:
 
七、报价截止时间:2011.06.18 09:00
八、项目简介:
 
九、备注信息:
购买招标文件时间:

购买招标文件地点:

招标文件售价:

开标地点:

保证金:

开户银行:

帐号:

十、采购品:
序号 采购品名称 品目编号 规格 单位
1 蝶阀 31401001.12856 D343W-10P、DN200、304
2 蝶阀 31401001.12857 D343W-10P、DN250、304
3 不锈钢两半式法兰球阀 31401001.12858 DN80,Q41F-16P
4 不锈钢两半式法兰球阀 31401001.12859 DN65,Q41F-16P
5 不锈钢两半式法兰球阀 31401001.12860 DN50,Q41F-16P
6 不锈钢两半式法兰球阀 31401001.12861 DN40,Q41F-16P
7 不锈钢两半式法兰球阀 31401001.12862 DN25,Q41F-16P
8 不锈钢两半式法兰球阀 31401001.12863 DN15,Q41F-16P
9 碳钢法兰广阀 31401001.12864 DN80,Q41F-16C
10 碳钢法兰广阀 31401001.12865 DN65,Q41F-16C
11 碳钢法兰广阀 31401001.12866 DN50,Q41F-16C
12 碳钢法兰广阀 31401001.12867 DN40,Q41F-16C
13 碳钢法兰广阀 31401001.12868 DN32,Q41F-16C
14 碳钢法兰广阀 31401001.12869 DN25,Q41F-16C
15 碳钢法兰广阀 31401001.12870 DN15,Q41F-16C
16 碳钢法兰截止阀 31401001.12871 DN80,J41Y-16C
17 碳钢法兰截止阀 31401001.12872 DN65,J41Y-16C
18 碳钢法兰截止阀 31401001.12873 DN50,J41Y-16C
19 碳钢法兰截止阀 31401001.12874 DN40,J41Y-16C
20 碳钢法兰截止阀 31401001.12875 DN25,J41Y-16C
21 不锈钢逆止阀 31401001.12876 DN50,H44W-16P,立式
22 不锈钢逆止阀 31401001.12877 DN40,H44W-16P,立式
23 法兰疏水阀 31401001.12878 DN40,CS41H-16C
24 法兰疏水阀 31401001.12879 DN25,CS41H-16C
25 法兰疏水阀 31401001.12880 DN15,CS41H-16C
十一、联系人:刘伟
十二、联系电话:0311-87896253
十三、传真号码:
十四、电子邮箱:11@126.com 
分享: